Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2015

haridelle
- Jak można nie dotrzymać obietnicy?
- Czasami ludzie nie rozumieją wagi obietnic, gdy je składają.
— John Green - Gwiazd naszych wina

February 16 2015

haridelle
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viacitiesofnight citiesofnight
haridelle
Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz.
— Janusz Leon Wiśniewski
haridelle
haridelle
haridelle

Idealny mężczyzna dla mnie? To taki, który może być wszędzie... ale woli być przy mnie.

Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viashapeless shapeless
haridelle
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel
haridelle
8852 ad78
Reposted fromscorpix scorpix viaagta13 agta13

February 10 2015

haridelle
Kobieta, jeśli mówi że kocha, to kocha. Jeśli mężczyzna mówi, że kocha, to mówi.
— usłyszane podczas wykładu prof. Markowskiego
Reposted fromplugss plugss viaschokoladehimmel schokoladehimmel
haridelle
3644 4969
Reposted frommyshirt myshirt viaaaaddicted aaaddicted
haridelle
haridelle

Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć.

Reposted fromdotyk-dzwieku dotyk-dzwieku viaagta13 agta13
haridelle
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Miller
Reposted fromsfeter sfeter viaagta13 agta13

January 27 2015

haridelle

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaschokoladehimmel schokoladehimmel

January 26 2015

haridelle
haridelle
9363 2fdf 500
Reposted fromflesz flesz viaagta13 agta13
haridelle
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viaagta13 agta13

January 25 2015

haridelle

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viakatalama katalama
haridelle
PS: Żyj dzisiaj, a jutro pójdziemy do kina i zrobię ci herbatę, taką jaką lubisz.
Reposted fromPatrytkaiReszta PatrytkaiReszta viakatalama katalama
haridelle
tyle się znam, ile z ust twych usłyszę
— tak się boję
Reposted fromdashuri dashuri viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl