Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2015

4742 1ef5 500
haridelle
haridelle
3886 d6eb 500
Reposted fromseverine severine viapouler pouler

May 18 2015

1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaxannabelle xannabelle

April 18 2015

haridelle
Idealny mężczyzna dla mnie? To taki, który może być wszędzie... ale woli być przy mnie.
— dreamerr_88
Reposted fromdreamlike dreamlike viapouler pouler
haridelle

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viapouler pouler
haridelle
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem
haridelle
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.

March 22 2015

1565 3854 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapouler pouler

March 01 2015

5333 7699 500
Reposted frommylyricalsympathy mylyricalsympathy viaagta13 agta13
haridelle
Zmęczony sobą i swym czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted fromstopme stopme viaagta13 agta13

February 17 2015

haridelle
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
haridelle
Wiesz... jak cię całuję, to czuję że za 40 lat też chciałbym Cię całować.
— luby
haridelle

Idealny mężczyzna dla mnie? To taki, który może być wszędzie... ale woli być przy mnie.

haridelle
Nie pozwól, żeby jakiś bydlak sobie pomyślał, że jesteś jego własnością. Każdemu z nich się wydaje, że jak pójdziesz z Nim do łóżka, to już potem może Cię nazywać idiotycznym zdrobnieniem zamiast imienia, klepać po boku jak krowę i przestać przepuszczać Cię w drzwiach. Nic bardziej mylnego, moja droga
— Jakub Żulczyk
Reposted fromSabela Sabela viaarrependimento arrependimento
haridelle
3516 10fa 500
Reposted fromkjuik kjuik viaarrependimento arrependimento
haridelle
2085 686b
Reposted fromrol rol viasalma7891 salma7891
haridelle
1304 4a7c 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasalma7891 salma7891
haridelle
Nie ma nic gorszego od kochania kogoś, kto zawsze będzie cię zawodził.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl